شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها)

شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها)

شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها) در 145 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 145
حجم 164 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی روانشناسی

توضیحات کامل

شناخت میزان سنت پذیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی (شناخت چگونگی پذیرش و درونی کردن سنت ها در نزد آنها) در 145 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

فصل اول : کلیات پژوهش

مقدمه 

بیان مسئله یا طرح موضوع

اهداف پژوهش 

اهمیت موضوع پژوهش

فرضیات پژوهش

تعریف نظری و عملیاتی متغییرها 

محدوده مطالعاتی پژوهش

فصل دوم :ادبیات و پیشینه موضوع پژوهش

مقدمه

تعریف سنت پذیری و اصطلاحات و واژه های مرتبط با سنت پذیری 

انواع سنت پذیری 

عوامل موثر بر سنت پذیری 

آثار و تبعات سنت پذیری 

وضعیت موجود سنت پذیری در ایران و جهان 

نظریه های مرتبط با سنت پذیری 

چارچوب نظری 

جمع بندی و نتیجه گیری

مدل مطالعاتی

منابع 

فصل سوم :روش شناسی پژوهش

روش پژوهش 

جامعه آماری 

حجم نمونه و روش نمونه گیری

ابزار اندازه گیری ( ابزار سازی ) 

روش جمع آوری اطلاعات 

روش های تجزیه و تحلیل ( آماری ) اطلاعات 

فصل چهارم : تحلیل یافته های پژوهش

مقدمه

جداول توصیفی ( یک بعدی ) 

جداول دو بعدی 

نمودارها 

فصل پنجم : نتایج پژوهش 

بحث و نتیجه گیری 

تنگناها و محدودیت های پژوهش 

پیشنهادهای پژوهش 

خلاصه پژوهش 

فهرست منابع 

پیوستها 

 

قسمتی از متن

● چکیده پژوهش : 
در این پژوهش عمده ترین عوامل  موثر بر سنت پذیری از جمله خانواده  که مهمترین آن است و بعد دوستان وجامعه و … مورد بررسی قرارگرفته است . هدف ازاین پژوهش این است که بدانیم چرا سنت پذیری در بعضی خانواده ها  وافراد با شدت زیاد و در برخی از شدت کمی برخوردار است ؟  برای بررسی این مسئله دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی را به عنوان جامعه آماری برگزیده وازبین آنان به صورت تصادفی 100 نفر راانتخاب کرده و به وسیله پرسشنامه اطلاعاتی را از آنها کسب کردیم .  و اطلاعات به دست آمده در 21 جدول یک بعدی و 20 جدول دو بعدی با استفاده از آزمون  X2( خی دو) ، و 20 نمودار تجزیه و تحلیل شد .  و در نهایت به این نتیجه کلی  رسیدیم  که خانواده مهمترین فاکتور در سنت پذیری است.وهر چه در خانواده ای پدر یا مادر سالاری بیشتر باشد،ورفت و آمد با اقوام گسترش پیدا کند،متعاقبا گرایش به سنت بودن و سنتی فکر کردن در فرد افزایش پیدا می کند.فاکتور دیگر موضوع جامعه و دوستان می باشد و هرچه فرد به سمت اینها گرایش داشته باشد، از سنت دورتر می شود سنت پذیری هر  چقدر در خانواده قوی و محکم باشد ، باز هم فرد تحت تاثیر جامعه و قرار می گیرد .


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود