ترجمه مقاله تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین

ترجمه مقاله تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین

ترجمه مقاله تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی از صنایع لبنی اندونزی در 20 صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

مشخصات فایل

تعداد صفحات 20
حجم 2360 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حسابداری

توضیحات کامل

ترجمه مقاله تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی از صنایع لبنی اندونزی در 20صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

عنوان فارسی:

تأثیر پذیرش اجباری استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین: مطالعه موردی از صنایع لبنی اندونزی

عنوان انگلیسی:

Effect of mandatory adoption of international financial reporting standard (IFRS) on supply chain management: A case of Indonesian dairy industry
 

سطح ترجمه: خوب

تعداد صفحات:20صفحه فارسی ورد قابل ویرایش با فرمت doc به همراه اصل مقاله انگلیسی

 

بخشی از ترجمه

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی نقش استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی (IFRS) در مدیریت زنجیره تأمین بود. برای دستیابی به این هدف ، از روش تحقیق کمی استفاده شده است ، و مطالعه به جای طرح تحقیق طولی، از نوع پژوهش مقطعی است. بر اساس ادبیات ، شش فرضیه در مورد رابطه بین گزارشگری مالی بین المللی و مدیریت زنجیره تأمین ارائه شده است. داده ها از طريق تکنیک نمونه گيري خوشه اي ناحیه ای از كارمندان شركت هاي لبني در اندونزي جمع آوري شد. فقط آن دسته از کارمندان انتخاب شدند که ارتباط مستقیمی با زنجیره تأمین و فعالیت های حسابداری داشتند. برای آزمون فرضیه ها از مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج تحقیق نشان از وجود رابطه معنادار میان گزارشگری مالی بین المللی و مدیریت زنجیره تأمین دارد. ابعاد کیفیت حسابداری زنجیره تأمین ، یعنی؛ ارتباط ارزشی(محتوای اطلاعاتی) ، مدیریت درآمد و شناخت به موقع زیان با مدیریت زنجیره تأمین رابطه مثبت داشت. اجرای بهتر گزارشگری مالی بین المللی ، کلید بهبود مدیریت زنجیره تأمین است.

Abstract

The purpose of this study was to examine the role of International Financial Reporting Standards (IFRS) in supply chain management. To achieve this purpose, quantitative research approach was used, and the study preferred cross-sectional research design rather than longitudinal
research design. Based on literature, six hypotheses were proposed concerning the relationship between international financial reporting and supply chain management. Data were collected from the employees of the dairy companies in Indonesia through area cluster sampling technique. Only those employees were selected having direct relationship with supply chain and accounting activities. Structural equation modelling was sued to test the hypotheses. The results of the study reveal that international financial reporting had significant association with supply chain management. The elements of supply chain accounting quality, namely; value relevance, earnings management and timely loss recognition had significant positive relationship with supply chain management. A better implementation of international financial reporting is the key to enhance the supply chain management.

 


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود