تحلیل و بررسی قتل عمد

تحلیل و بررسی قتل عمد

تحلیل و بررسی قتل عمد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 24
حجم 20 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی حقوق

توضیحات کامل

تحلیل و بررسی قتل عمد در 24 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

مقدمه

بخش اوّل: جنبةعمومي بزه قتل عمدي 

نگاهي به سابقة امر در حقوق ايران 

بخش دوم: جنبة عمومي ضرب و جرح عمد 

قانون مرقوم

نتيجه 

قصد شخص معين 

تعريف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض 

منابع

 

قسمتی از متن

مقدمه
به موجب ماده پنج قانون ائين دادرسي كيفري،جرائم به دو دسته تقسيم ميشوند،دسته اول جرائمي هستند كه حيثيت عمومي انان داراي اهميت مخصوص است،دسته دوم جرادئمي كه هرچندحيثيت عمومي دارد ولي اهميت ان از حيثيت نظام مملكتي و ؛آسايش عامه به درجه نوع اول نيست.وبر طبق ماده 6 همان قانون اقامه دعوي در جرائم نوع اول با دادستان و در جرائم نوع دوم با مدعي خصوصي است. با توجه به موارد فوق جرائم را به جرائم قابل گذشت وجرائم غير قابل گذشت تقسيم كرده اند. 
از سوي ديگر،جرائمي هستند كه برجسم انسان لطمه وارد ميكنند كهاز آنها به جرائم عليه تماميت جسماني تعبير ميشود. اين جرائم عبارتند از قتل وصدمات بدني عمدي اعم از عمد، در حكم شبه عمد وغير عمد.در اين مقاله جنبة عمومي قتل وايراد صدمات بدني با اشاره به سابقه آن بررسي شده و برداشت فعلي خقوقي از آن مورد بحث قرار گگرفته است.كه در دو بخش ارائه ميشود. 
بخش اوّل: جنبةعمومي بزه قتل عمدي 
قتل عمد، به نوان «سلب عمدي و عدواني حيات انسان، داراي پيشينةتاريخي همگام با طول تاريخ بشر است،اين بزه ابتدا جنبةخصوصي داشته ودر قرون اخير،با توجه به دخلت روزافزون قواي حاكمه در امور اجتماعي و فردي مردم جوامع مختلف،به لحاظ خللي كه در بنيان خانواده و اجتماع ايجاد ميكند،به جنبه عمومي آن توجه بيشتري مبذول شده است. اديان الهي همواره آن را گناهي نابخشودني به حساب آوردهاند.در قرآن كريم قتل عمد، بدون جواز شرعي،مانند قتل همةمردم شناخته شده وبه جز مجازات دنيوي،مجازات اخروي،خلود در دوزخ و غضب الهي را به دنبال دارد…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود