تحلیل و بررسی تاثیر دعا

تحلیل و بررسی تاثیر دعا

تحلیل و بررسی تاثیر دعا در 223 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

مشخصات فایل

تعداد صفحات 223
حجم 100 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی docx
دسته بندی طراحی و تحلیل

توضیحات کامل

تحلیل و بررسی تاثیر دعا در 223 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

 

فهرست مطالب

فصل اول- مفهوم وتبيين گسترده دعا

مقدمه

دعا در لغت و اصطلاح

تعريف دعا

انواع دعا

ارزش و اهميت دعا

فلسفه دعا

دعا در آيات

دعا در روايات

شرايط و استجابت دعا

دعاي پيامبران

دعاي ائمه

امر به اكتار دعا

فصل دوم- دعا و اثرات آن

مقدمه 

بركرداندن قضاي الهي

بخشايش گناه

برآورده شدن خواست ها

جلب روزي

ايجاد آرامش در انسان

دعا و  انگيزة سالم

دعا و اعتماد به نفس

دعا و عواطف 

دعا و خودشكوفايي

دعا و سياست

فصل سوم- اضطراب و درمان آن از طريق دعا

مقدمه

اضطراب در لغت و اصطلاح

علايم اضطراب

انواع اضطراب

عوامل ايجاد اضطراب از ديدگاه اسلام

آثار اضطراب

فصل چهارم- عوامل از بين بردن اضطراب و نگراني

مقدمه

ايمان به خدا داشتن

با تقوا بودن

توكل داشتن بر خدا

عبادات

صبر

توبه

افكار مثبت

 

قسمتی از متن

مقدمه
دعا صميمي ترين شيوة ارتباط بندگان با خداوند است كه از رهگذر آن هر كس به فراخور جهان وجود خود با ساحت قدس ربوبي راز و نياز مي كند: يكي برآورده شدن نيازهاي خرد و كلن دنيوي را مي طلبد؛ ديگري، شرمنده از سياهي نامة عمل خويش بخشايش الهي را درخواست مي كند؛ بنده اي ديگر كه گام در راه پرنشيب و ف راز سلوك معنوي نهاده و شراب معنا، پيمانة جانش را لبالب ساخته، توشه اي افزوت تر طلب مي كند؛ در مرتبه اي بس فراتر اولياي الهي از آن كه بنا به ضرورت با ابناي زمان در آويخته و از غرقه شدن در درياي عشق و تماشاي جلوة جمال و جلال حق، ساعاتي محروم مانده اند، با اشك سوز، عذر تقصير مي آورند و توفيق جبران گذشته را از دوست انتظار   مي برند. باري، در اين سوي دعا، بندگاني با هزاران خواسته، با اشك و آه، يك سره  جوياي خواستة خودند. در سوي ديگر وجودي ايستاده كه خداوندگاري زيبندة او است و خور را بيش از همه به صفت «رحمان» و «رحيم» موصوف كرده، و در نخستين آيات كتابش خود را كريم دانسته است ؛ خداوند آنقدر بدبار است كه از اصرار فزون از حد بندگانش رنجور نمي شود، و چنان بر قلة فرازمند جود و سخا ايستاده كه هرچه ببخشد، خزينه هاي كرمش پايان نمي گيرد، و چنان قدرتمند است كه در راه اجابت خواست بندگانش، هزاران مانع خرد و كلان را از سر راه برمي گيرد. از همه شيرين تر آن كه نه بارگاه او حاجبي دارد و نه لختي آسايش مي طلبد تا نياز داران را براند و به زماني ديگر حواله دهد. بندگانش هميشه و همه جا ، در خلوت و جلوت، در مكنت و در نكبت، ريسمان دل را به آسمان مهرباني اش پيوند مي زنند، و جانشان را با اميد به او روشنايي مي بخشند. آيا چنين معبودي زيبندة راز و نياز و دعا و حاجت خواهي نيست؟ 
1-1 دعا در لغت و اصطلاح
«دعا» در لغت بهمعناي «خواندن» ، «درخواست انجام دادن كار»  يا «حاجت خواستن»  است. اصل آن «دعاو» بوده و به دليل قرار گرفتن واو پس از الف، بر اساس قواعد اعلال تبديل به همزه شده است. 
راغب، دعا را به معني بانگ زدن و خواندن نوشته است.  دعا نوعي نيايش و درخواست از خداوند با كلماتي است كه در اوقات مختلف در مقام استغاثه از خداوند و طلب آموزش يا درخواست خير و بركت و برآورده شدن حاجت بخواند…


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود